Komornik w akcji

W każdym przypadku, gdy zaciągamy zobowiązania finansowe, czy to poprzez kredyt, pożyczkę krótkoterminową, czy też korzystając z dóbr takich jak ogólnie dostępne media – internet, woda, energia, gaz, musimy pamiętać, że konsekwencją zaniechania spłat może być wszczęcie egzekucji komorniczej. Czym jest licytacja komornicza? W sytuacji wszczęcia egzekucji komorniczej, po wyczerpaniu…