Średnia krajowa

Przeciętne wynagrodzenie krajowe zwane popularnie „średnią krajową” to nic innego jak wyliczenie, jaką kwotę brutto zarabiają Polacy w skali miesiąca czy roku. Wysokość średniej krajowej wylicza Główny Urząd Statystyczny Średnia krajowa źródło danych Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące średniego wynagrodzenia co miesiąc, ogłasza też, ile wyniosło ono w skali…