Koszt zatrudnienia pracownika

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu  na umowę o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Czym jest płaca…

Refinansowanie

Korzystając z kredytów, w ferworze zakupów lub w sytuacji splotu niekorzystnych wydarzeń zdarza się, iż potrzebujemy dłuższego okresu na spłatę zaciągniętej pożyczki. Niestety, podobnie jak w przypadku przedłużania terminu spłaty, również refinansowanie pożyczki może być pierwszym krokiem do wejścia w spiralę zadłużenia. Refinansowanie pożyczek Refinansowanie pożyczek nie jest nowe i…

Telefon na raty przez internet

Coraz częściej kupując elektronikę użytkową w tym telefony komórkowe świadomie wybieramy internet. Z jednej strony wygoda i szybkość, z drugiej natomiast możliwość wyboru formy płatności ratalnej, gdzie procedura przyznania kredytu trwa zazwyczaj kilkanaście minut. To ogromna przewaga internetowej formy zakupów nad tradycyjną. Widać to zresztą w sklepach z elektroniką, w…

Ogrzewanie gazem domu

Decydując się na zakup nieruchomości częstokroć koncentrujemy się na jej estetyce, położeniu, dostępności do komunikacji, internetu i sklepów. Jest jednak grupa czynników, które również powinny skupić naszą uwagę, albowiem to one w przeważającym zakresie kształtować będą komfort finansowy naszego zamieszkiwania w nowym lokum. Czynnikami tymi są efektywność energetyczna budynku oraz…