Kredyt hipoteczny

Czas bogacenia się społeczeństwa jest równocześnie czasem kupowania. Nie ma w tym nic dziwnego, jako że nabywanie dóbr materialnych jest naturalnym przejawem wzrostu dobrobytu. Kupujemy zatem domy, samochody, większe lodówki i wakacje w egzotycznych krajach, o których jakiś czas temu mogliśmy jedynie pomarzyć. Doskonale. Skoro my kupujemy, pomagamy w ten…

Księga Wieczysta

Kupując dom, czy też mieszkanie spotykamy się z koniecznością dopełnienia wielu formalnych kwestii, zarówno finansowych, jak i prawnych. W efekcie ich finalizacji staniemy się właścicielami nieruchomości. Jedna z takich formalności wiąże się z koniecznością nawiązania bliskiej interakcji z instytucją sądowniczą. Formalnością tą jest zenie wniosku o dokonanie wpisu lub w…

Zastaw, a hipoteka

Ilekroć realizujemy większą transakcję związaną ze sprzedaż lub zakupem kosztownej rzeczy, spotykamy się z szeregiem określeń prawnych, które co prawda nie są nam do końca obce, jednakże nie zawsze mamy pełną wiedzę o ich znaczeniu. Takimi pojęciami są na przykład zastaw i hipoteka. Szybko, łatwo, bezpiecznie? Kojarzą się oczywiście z…