Pożyczka na dowód

Pożyczka na dowód jest jedną z najpopularniejszych metod szybkiego pożyczania pieniędzy. Nie da się ukryć także, iż jest to całkiem rozsądny sposób uzyskania środków wówczas, gdy trafia nam się okazja zakupowa, lub gdy zostaliśmy postawieni pod finansową ścianą. Tak więc jest to produkt dla osób, które wymagają natychmiastowego dopływu gotówki.

Pożyczka na dowód najważniejsze informacje

Z tego wpisu dowiesz się:

 • Czym jest pożyczka lub kredyt na dowód osobisty
 • W jaki sposób i gdzie aplikuje się o pożyczkę na dowód
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać szybką pożyczkę
 • O czym pamiętać, gdy otrzymamy szybką pożyczkę przez Internet

Niewątpliwym atutem tego typu pożyczek jest ograniczona do minimum procedura aplikowania opierająca się jedynie o dowód osobisty klienta. Aby zaciągnąć zobowiązanie należy więc posiadać dowód, albowiem jest on wymagany do przejścia procedury pożyczkowej. W przypadku pożyczek oraz kredytów na dowód, instytucje pożyczkowe nie wymagają zazwyczaj innych dokumentów ani też zaświadczeń koniecznych do udokumentowania źródeł dochodów. Pożyczanie pieniędzy bez dodatkowych papierów i rozbudowanej administracji jest dzięki ograniczonym formalnościom bardzo sprawne. W sytuacji więc, gdy potrzebna jest dodatkowa gotówka, pożyczka na dowód osobisty jest niezłym rozwiązaniem.

W przypadku większości firm pożyczkowych, szybka pożyczka bez zaświadczeń udzielana jest przez Internet. Tak więc, aby móc zaaplikować o nią, należy spełnić jedynie podstawowe warunki. Po pierwsze niezbędny jest dostęp do Internetu. Ten warunek jest jak najbardziej oczywisty, lecz warto o tym pamiętać, albowiem pomimo możliwości skontaktowania się z firmą pożyczkową przez telefon, proces wnioskowania realizowany jest w sieci.  Po drugie, osoba aplikująca o pożyczkę lub kredyt na dowód musi posiadać polskie obywatelstwo oraz stały adres zameldowania na terenie Polski. Trzecim z wymogów stawianych pożyczkobiorcom jest konieczność posiadania konta w banku oraz telefonu komórkowego.

Pożyczka na dowód jak składać wniosek

Proces wnioskowania, jak już powiedzieliśmy jest ograniczony do niezbędnego minimum. Firma pożyczkowa zatem poprosi osobę ubiegającą się o pożyczkę, o przesłanie skanu/kopii dowodu osobistego. Ponieważ mówimy o pożyczce lub kredycie na dowód, pożyczkodawca najprawdopodobniej odstąpi od żądania innych dokumentów. Taka sytuacja może jednak mieć miejsce, gdy firma pożyczkowa dojdzie do wniosku, że dla potwierdzenia wiarygodności pożyczkobiorcy wymagane będą jednak umowa o pracę lub zaświadczenie o wysokości zarobków. Pożyczkodawca analizując stopień wiarygodności potencjalnego klienta może również poprosić o dostarczenie wyciągu z konta bankowego za okres ostatnich trzech miesięcy.

Pożyczka na dowód proces

Samo aplikowanie jest niezwykle proste i nastawione na szybkie zebranie minimum wymaganych informacji. Proces odbywa się na stronie internetowej pożyczkodawcy i może być wspomagany rozmową telefoniczną (lub poprzez czat) z konsultantem firmy pożyczkowej. Zazwyczaj składa się z 3 kroków, a więc:

 • wyboru kwoty pożyczki na dowód oraz terminu jej spłaty
 • wprowadzenia wymaganych informacji do formularza aplikacyjnego
 • weryfikacji wniosku przez firmę pożyczkową i dokonania przelewu środków na konto

Wniosek, który pożyczkobiorca wypełnia na stronie internetowej firmy pożyczkowej zawiera jedynie kilka podstawowych pól. Wprowadzić do nich należy następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • numer i serię dowodu osobistego
 • datę wydania i ważność dokumentu.  

Standardowymi warunkami, jakie potencjalny klient musi spełnić wnioskując o pożyczkę, czy też kredyt na dowód są:

 • odpowiedni wiek
 • dowód osobisty
 • konto w banku
 • numer telefonu komórkowego
 • brak wpisów w rejestrach dłużników
 • wypełnienie wniosku o pożyczkę.

Pożyczka na dowód co dalej

Jeśli aplikacja przebiegnie pomyślnie i wszystkie informacje podane przez pożyczkobiorcę zostaną zweryfikowane pozytywnie, przelew gotówki na konto bankowe nie powinien trwać dłużej niż 15 do 20 minut. Tak krótki czas oczekiwania na środki jest efektem przeniesienia niemalże całej procedury aplikacji o pożyczkę na dowód do Internetu. Pamiętać należy, że pomimo, iż procedura przyznawania szybkiej pożyczki na dowód jest naprawdę krótka, firma pożyczkowa prowadzi dzięki automatycznym algorytmom oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy jego analizę. W sytuacji więc, gdy osoba aplikująca posiada negatywną historię w BIK lub którejkolwiek bazie danych kredytowych, pożyczkodawca może postąpić następująco:

 • odmówić udzielenie pożyczki w całości
 • zaproponować inne (zazwyczaj gorsze) warunki pożyczki
 • odmówić udzielenia pożyczki na wnioskowanych zasadach

Proces decyzyjny realizowany jest bardzo szybko, toteż w przeciągu kilku minut pożyczkobiorca otrzyma informację zwrotną.

Pożyczka na dowód podsumowanie

Rozważając zaciągnięcie zobowiązania finansowego, jakim jest szybka pożyczka na dowód, warto rozejrzeć się przez chwilę wśród dostępnych ofert i wybrać optymalną. Ponieważ jednak w większości przypadków firmy pożyczkowe posiadają podobne produkty, to w sytuacji, gdy po raz pierwszy aplikujemy w danej firmie o pożyczkę na dowód, najprawdopodobniej otrzymamy ją za darmo. Pamiętać należy jedynie, że pożyczka będzie za darmo o ile spłacimy ją w całości w ustalonym umową terminie.

Źródła: https://pl.wikipedia.org/