Fundusze – kilka słów wprowadzenia

O tym czym są fundusze i w jaki sposób funkcjonują powiedzieliśmy sobie w jednym z poprzednich wpisów będącym wstępem do inwestycji w certyfikaty uczestnictwa. Nie mniej jednak dla wygody przypomnijmy, iż o funduszach inwestycyjnych mówi Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. Zgodnie z tą regulacją fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której…

Koszt zatrudnienia pracownika

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu  na umowę o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Czym jest płaca…

Refinansowanie

Korzystając z kredytów, w ferworze zakupów lub w sytuacji splotu niekorzystnych wydarzeń zdarza się, iż potrzebujemy dłuższego okresu na spłatę zaciągniętej pożyczki. Niestety, podobnie jak w przypadku przedłużania terminu spłaty, również refinansowanie pożyczki może być pierwszym krokiem do wejścia w spiralę zadłużenia. Refinansowanie pożyczek Refinansowanie pożyczek nie jest nowe i…

Inwestycje w fundusze

Analizując możliwości inwestycyjne bardzo często wybieramy ofertę funduszy. Nie ma w tym nic dziwnego, albowiem przekazując nasze środki specjalistom zdejmujemy z siebie konieczność bieżącego obserwowania sytuacji na rynku. To niestety jedynie teoria. Decydując się na inwestycje w fundusze, poza określeniem ram czasowych inwestycji, powinniśmy pochylić się również nad potencjalnym ryzykiem.…

Inwestycje w obligacje

Zakładam, że czytelnik tego tekstu dysponuje pewnym może nie nadmiarem, ale dostatkiem gotówki, którą chciałby zainwestować tak, aby na koniec roku móc otworzyć triumfalnie butelkę szampana. Możliwości inwestycyjnych jest oczywiście cała masa, jak choćby lokata bankowa, która w bezpieczny sposób pozwoli nam na osiągnięcie zysku w wysokości 2%. Tak, to…

Crowdfunding – ciekawa opcja

 Crowdfunding, jako idea nie jest do końca nowy, choć internet sprawił, że w dostępnej dziś formie przestał być kojarzony ze zbieraniem pieniędzy na kolejny pomnik ‘ku czci’. Rozpoczął natomiast swą karierą jako model hipsterskiej zbiórki publicznej na realizację różnych zakręconych przedsięwzięć. Pierwsza platforma crowdfundingowa – www.artisshare.net – powstała w 2000…

Chwilówki – za i przeciw

Z określeniem chwilówka spotykamy się od kilku lat. W początkach swej kariery, chwilówki udzielane były zazwyczaj przez panów, którzy zwrot pożyczonych pieniędzy egzekwowali z sobie właściwą stanowczością.
Komornik

Podatek akcyzowy

Z pojęciem akcyza spotykamy się najczęściej oglądając paczkę papierosów (banderola) lub słuchając wiadomości o kolejnej podwyżce cen paliw. Akcyza, a dokładniej podatek akcyzowy zaliczany jest do podatków pośrednich. Podatki pośrednie to takie, których ciężar nie jest ponoszony przez podmioty, na które podatek jest nakładany, ale przez osoby trzecie. Właściwy jest odbiorca końcowy, czyli osoba, która…

Zwrot podatku

Przy różnych okazjach kontaktując się z urzędem skarbowym uiszczamy należności z tytułu podatków. Nie ma w tym nic dziwnego, albowiem administracja skarbowa powołana została w celu poboru podatków wszędzie tam, gdzie rząd zdoła je nałożyć. Składając (najczęściej raz w roku) deklarację PIT opowiadamy swoją historię finansową za rok ubiegły wskazując…
pożyczki

Podatek od darowizny

Otrzymana darowizna powoduje szybsze bicie serca i zazwyczaj miły ciężar w portfelu (lub innych zasobach materialnych). Jak powiedzieliśmy sobie już w jednym z poprzednich wpisów, darczyńca poprzez zawarcie umowy darowizny zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie na rzecz obdarowanego może w szczególności polegać na…